ویدئوهای تاریخی ایرا

چهره‌های ماندگار طایفه

آمارگیری از طایفه

به نام خدا
هم طایفه ای محترم!

با سلام
نظر به اینکه برنامه ریزی و اجرای تصمیمات بهینه در سطح طایفه محترم ایرایی، مستلزم داشتن آمار و اطلاعات دقیق و جامع می‌باشد لذا شورای اسلامی ایرا در نظر دارد

ادامه مطلب

 

آخرین فایل‌های دانلود شده

پیمان کشوری فر - 3 محرم 1
1393-06-11 00:00:58 GUEST
پیمان کشوری فر - 3 محرم 1
1393-06-11 00:00:56 GUEST
سبزه دیار - ایرا
1393-06-10 06:19:28 GUEST
سبزه دیار - ایرا
1393-06-10 06:06:13 GUEST
سبزه دیار - ایرا
1393-06-10 06:06:12 GUEST

امتیازآورترین دانلودها از نگاه کاربران

پیمان کشوری فر - 3 محرم 1390
(1 vote)
همایش کوهپیمایی 1391- یخچال
(1 vote)
سنگنو-شماره 11
(1 vote)