ویدئوهای تاریخی ایرا

چهره‌های ماندگار طایفه

آمارگیری از طایفه

به نام خدا
هم طایفه ای محترم!

با سلام
نظر به اینکه برنامه ریزی و اجرای تصمیمات بهینه در سطح طایفه محترم ایرایی، مستلزم داشتن آمار و اطلاعات دقیق و جامع می‌باشد لذا شورای اسلامی ایرا در نظر دارد

ادامه مطلب

 

آخرین فایل‌های دانلود شده

سنگنو-شماره 11
1393-06-23 17:54:43 GUEST
پیمان کشوری فر - به خدایی
1393-06-23 15:12:00 GUEST
پیمان کشوری فر - 3 محرم 1
1393-06-22 20:00:36 GUEST
پیمان کشوری فر - 3 محرم 1
1393-06-22 20:00:33 GUEST
پیمان کشوری فر - 3 محرم 1
1393-06-22 20:00:31 GUEST

امتیازآورترین دانلودها از نگاه کاربران

پیمان کشوری فر - 3 محرم 1390
(1 vote)
همایش کوهپیمایی 1391- یخچال
(1 vote)
سنگنو-شماره 11
(1 vote)