چهره‌های ماندگار طایفه

زندگی نامه حضرت آیت الله حسن زاده آملی

به نام خداوند بخشنده مهربان شیخ عارف، کامل مکمّل، واصل به مقام منیع قرب فریضه، حضرت راقی به قله های معارف الهی، و نائل به قلّه بلند و رفیع اجتهاد در علوم عقلیه و نقلیه، صاحب علم و عمل، و طود عظیم تحقیق و تفکیر، حِبر فاخر و بحر زاخر و عَلَم علم، عارف مکاشف ربانّی، فقیه صمدانی عالم به …

ادامه نوشته »

سرهنگ احمد اخگر

برزبر   سالها بايد سنگ اصلي ز آفتاب لعل گردد در بدخشان يا عقيق اندر يمن   انسان قادر نيست بنويسد. فكر مي كني كه بررسي افكار و انديشه اين انسان شريف و مبارز و خستگي ناپذير مرحوم سرهنگ احمد اخگر ايرائي كار ساده و آساني است؟خير،‌مي خواهم قلم را كنار بگذارم اما با خواندن سير زندگي و انديشه و …

ادامه نوشته »