در مورد ما

 

اول دفتر بنام ایزد دانا                                     صانع و پروردگار و حیّ توانا

گویند در سالهای نه چندان دور، جوانانی بودند که مرید پیری شدند. پیری دانا، بی باک و نترس. روزی این جوانان به عشق پیر حاضر شدند از خانه و کاشانه سفر نمایند و با ابلیسی که قصد شیطنت داشت در افتند و سر، بدن، دست و تمام جوانی خود را در راه آرمان دوست خود، فدا نموده و شیطان را از راه نیامده برگرداندند و باعث پند و اندرز برای ما شدند که با شیطان با هر شکل و قیافه بجنگیم و ترس و دلهره ای نداشته باشیم.

افراد دیگری آمدند و با زبان محاوره گفتند و می گویند: برای بهتر زیستن و بکارگیری تجارب دیگران و حفظ آداب و رسوم و فرهنگ خود و مبارزه با فرهنگ های بیگانه باید خفت چشم ها را بست یا تلاش و کوشش نمود.

گروهی جمع شدند؛ از وقت و کار و استراحت خود کم نمودند و برای احیای فرهنگ، آداب و رسوم تلاش و وقت گذاشتند. از امکاناتی که دیگران با عشق و علاقه خود امام حسین (ع) تدارک دیدند استفاده نموده تا خود باوری، شجاعت و معرفت را برای جوانان یاد آوری نمایند که ما بی ریشه نیستیم دارای هویت، فرهنگ، غیرت و جوان مردی می باشیم.

کار های خوبی که دیگران انجام دادند ادامه دهیم و در برابر شبیخون فرهنگی دشمن سر تعظیم فرود نیاوریم. نیاکان ما با کمترین امکانات، سرمایه های معنوی و مادّی فراوانی بجای گذاشتند و دست همّت بالا زنیم و بفکر حال و آینده خود و جامعه مان باشیم و مسئولیت پذیر، با بصیرت و زمان شناس باشیم.

از این رو و بدین نیّات واحد فرهنگی طایفه ایرایی (واحد فرهنگی شهید حاج علی اوسط محمّدی) با همکاری شرکت برنامه سازان پارس اقدام به راه اندازی سایت جاری نمود.

امید است تا این گام کوچک، راهی باشد برای نیل به اهداف و اندیشه های گذشتگان مان.