حیات وحش ایراء

 

  •  حیات وحش

روستای ایراء از نظر حیات وحش، تحت نظارت ادراه منابع طبیعی و شکار آمل قرار داشته و شکار کردن در آن تنها منوط به داشتن مجوّز های لازم از سازمان  های ذیربط است.

 پرندگان و حیواناتی که در این منطقه وجود دارند به شرح زیر می باشند:

          کبک دری 

          کبوتر صحرایی (وحشی)

          کلاغ سیاه

          بلدرچین

          توگا (تیکّا)

          بز کوهی

          کَل (بز کوهی)

          خرگوش

          جوجه تیغی

          خوک

          گربه وحشی

          گرگ

          موش صحرایی

          مار

          سوسمار

          بزمچّه

          خرچنگ

          سینه سرخ

          گنجشک محلّی کوهی

          سینه زرد

          باز (شاهین)

          عقاب

          زاغ

          دارکوب

          هدهد

          فاخته